பைத்தான்

4 comments:

jaya prakash said...

நன்றி

இரா.கதிர்வேல் said...

நன்றி Jayaprakash.

hackerz abu said...

பிஎச்பி போன்று பைத்தானையும் புத்தகமாக எதிர் பார்க்கிறேன் தோழரே......

இரா.கதிர்வேல் said...

நன்றி hackerz abu. நிச்சயமாக விரைவில் பைத்தான் புத்தகத்தையும் வெளியிட்டுவிடுவோம்.